2019. évi beszámoló

Az Országos Bírósági Hivatal részére – 710254715202005282102851296 érkeztetési
számon, 2020.05.28 21:02:36 időpontban – civil szervezet beszámolójának letétbe helyezése
céljából elektronikus küldeményt terjesztett elő.
Az Országos Bírósági Hivatal – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 39. §-ának (3) bekezdése,
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1)-(3) bekezdése
alapján igazolja, hogy a(z) Fény Alapítvány elnevezésű szervezet (nyilvántartási száma:
01-01-0007137) 2019. évre vonatkozó beszámolójának közzétételre történő megküldési
kötelezettségét teljesítette.
A beszámoló a Civil Szervezetek Névjegyzékében közzétételre kerül.
(elérhetősége: https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke)

OBHGEPI_PK_542_Fény_Alapítvány_78839280003969

Kategória: