Jogi információk

Az Alapítvány céljai és tevékenysége:

5.1. Az Alapítvány célja:

A vak és gyengénlátó fiatalok tanulásának támogatása, segítése, a vak és gyengénlátó emberek számára munkalehetőségek illetve új munkahelyek teremtése, a vakon született, halmozottan sérült gyermekeknek az általános iskolai tanulmányokra történő felkészítése, ennek támogatása és elősegítése.

A fentieken felül az Alapítvány célja magában foglalja a szociális tevékenységet, nevelés és oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését, rehabilitációs foglalkoztatást, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, foglalkoztatásának elősegítését és a kapcsolódó szolgáltatásokat.


5.2. Az Alapítvány célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

A vakok és gyengénlátók részére oktatási eszközök beszerzése, az oktatási eszközök vakok általi megvásárlásához anyagi segítség nyújtása, előkészítő és felzárkóztató tanfolyamok szervezése a vakok és gyengénlátók részére, a vakok oktatásának módszertanáról szóló képzések szervezése és lebonyolítása oktatók részére, a vakok érdekeit szolgáló segédeszközök térítésmentesen történő kölcsönzése vakok részére, tevékeny közreműködés a vakok érdekeit szolgáló műszaki újítások elkészítésének ösztönzésében, javaslattétel a vakok hátrányos helyzetét csökkentő vagy megszüntető jogszabályi rendelkezések meghozatalára.


5.3. Az alapítvány tevékenységének korlátai

5.3.1. Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására.

5.3.2. Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.

5.3.4. Alapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, az alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében. Nem sérti e rendelkezést az alapítvány tisztségviselőinek szerződés szerint járó díjazása.

5.3.5. Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

A teljes alapító okirat